אופן תשלום מזונות

//אופן תשלום מזונות

אופן תשלום מזונות

הפרקטיקה הנהוגה הינה שהמזונות (גם מזונות ילדים) משולמים לידי האם (בהנחה שהיא המשמורנית ומגדלת את הילדים).
האב משלם את המזונות בכל חודש בתאריך שהוסכם/שנפסק ע"י ביהמ"ש (בד"כ בתחילת החודש).
התשלום הינו בכל דרך שיבחר האב (שיק, מזומן, הוראת קבע) בכל חודש עבור אותו חודש, מראש.
סכום המזונות צמוד למדד (על מנת לשמור על ערכו) ומתעדכן אחת לשלושה חודשים ללא הפרשים למפרע.
נמחיש הדברים בדוגמא- אב חויב בחודש מרץ בתשלום 3,000 ₪ לשני ילדיו. הוא ישלם את הסך של 3,000 ₪ בחודשים מרץ, אפריל, מאי, ורק בחודש יוני תתבצע ההצמדה למדד ובהנחה שהמדד עלה באופן שהסכום כעת הינו 3,010 ₪ , ישולם אותו סכום בחודש יוני, יולי, אוגוסט ושוב בספטמבר תתבצע הצמדה למדד וחוזר חלילה.
לאור העובדה שקשה לערוך חישובים בכל שלושה חודשים, מומלץ לשלם המזונות בהוראת קבע מיוחדת לתשלום מזונות אשר באופן אוטומטי מצמידה את הסכומים למדד ונותנת שקט נפשי לאב.

2017-04-18T08:40:00+00:00