הקריטריונים לקביעת מזונות על פי חוק לתיקון דיני משפחה מזונות

//הקריטריונים לקביעת מזונות על פי חוק לתיקון דיני משפחה מזונות

הקריטריונים לקביעת מזונות על פי חוק לתיקון דיני משפחה מזונות

על פי החוק הקיים במדינת ישראל (חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט – 1959 להלן: "החוק) אדם חייב במזונות אשתו וילדיו על פי הדין האישי החל עליו.

הדין האישי החל על יהודים הינו הדין הדתי (דין תורה), ועקרונות קביעת המזונות על פי הדין האישי כבר הורחבו במאמרים אחרים באתר.

אדם שלא חייב במזונות בן זוגו וילדיו על פי הדין האישי, או שלא חל עליו דין אישי, חבותו במזונות היא מכח החוק (סעיף 3 לחוק, מזונות ילדים בלבד!).
כך לדוגמא, כאשר האב אינו יהודי, ולא חל עליו דין אישי, מזונות הילדים נקבעים על פי החוק. אדם יהודי אשר נישא לאשה נוכריה, אין חבות בדין העברי לתשלום מזונות עבור ילדו שנולד לו מאותה אשה נוכריה, ועל כן במקרה כזה החיוב הינו אזרחי על פי חוק המזונות ולא על פי הדין האישי.
מהם הקריטריונים לקביעת מזונות על פי החוק?
סעיף 3 א' לחוק מורה כי "אביו ואימו של קטין חייבים במזונותיו… בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא". היינו, בניגוד לדין העברי בו ישנה חובה אבסולוטית על האב לסיפוק צרכים הכרחיים של קטין, הרי על פי הדין האזרחי, החובה מוטלת על שני ההורים בשיעור יחסי להכנסותיהם.
בפסיקה נקבעה נוסחה לחישוב שיעור חיוב האב במזונות הקטין כלהלן:

הכנסות פנויות של האב

________________ X צרכיו הכוללים של הקטין

הכנסות פנויות של האב והאם ביחד

לדוגמא: אם האב משתכר 5,500 ₪ ומשלם שכר דירה בסך 1,100 ₪ לחודש הרי שהכנסתו הפנויה הינה בסך 4,400 ₪ לחודש. האם משתכרת 6,750 ₪ ומשלמת 3,000 שכר דירה לחודש, לכן הכנסתה הפנויה הינה בסך 3,750 ₪ לחודש.

ההכנסות הפנויות של האם והאם ביחד הינם בסך 8,150 ₪

ז"א ששיעור חלקו של האב הינו: 4,400:8,150 = 54%
ושיעור חלקה של האם הינו: 3,750:8,150 = 46%

כך שאם צרכי הקטין הוערכו ע"י ביהמ"ש בסך 3,000 ₪ לחודש, אזי האב ישלם 1,620 ₪, וחלקה של האם יהיה בסך 1,380 ₪ לחודש.

בנוסף נקבע בחוק (סעיף 6) כי היקף המזונות ייקבע על ידי בית המשפט בשים לב לנסיבות, היינו ישנו שיקול דעת לבית המשפט להתחשב גם בנסיבות מיוחדות. לדוגמא: אם הקטין נמצא במשמורת מלאה של אחד ההורים, וההורה השני אינו פוגש אותו, אזי יש לקחת בחשבון שישנן הוצאות המוטלות על ההורה המשמורן וחלוקת נטל המזונות בין ההורים, צריך לקחת בחשבון גם עובדה זו. כן נקבע בפסיקה, כי יש להתחשב גם בהוצאות המדור של הקטין בנוסף לדמי המזונות, כפי שנעשה גם על פי הדין העברי

פסקי דין מנחים לעניין זה: תמ"ש 5151-06 ש.א נ' א.א שנתן כב' השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, ושם הוא סוקר את הנושא בהרחבה ופוסק גם מזונות הדרגתיים לפי צרכי הקטין בעבר, בהווה ובעתיד, וכן ע"מ (ת"א) 1098/07 פלוני נגד אלמוני מיום 31.8.08

2017-04-18T08:50:04+00:00