מזונות זמניים

//מזונות זמניים

מזונות זמניים

הליך גירושין משפטי לוקח זמן רב , לכן כשאם תובעת מזונות עבורה ו/או עבור ילדיה, עד שינתן פסק דין, הם עלולים כבר למות ברעב…
לכן לגבי תביעת מזונות נקבע סעד זמני מיוחד לפיו ניתן לפסוק, כבר בתחילת ההליך, מזונות זמניים אשר יהיו תקפים עד למתן פסק דין. כל זאת על מנת שלאשה וילדים התובעים יהיה מקור קיום בשלב הביינים.
המזונות הזמניים כשמם כן הם; מזונות זמניים עד למתן פסק דין סופי.
המזונות הזמניים נפסקים בתחילת ההליך השיפוטי ולאור החומר שנמצא בפני השופט בשלב זה (בד"כ כתב תביעה, כתב הגנה, בקשה למזונות זמניים, ותגובה לבקשה). ברוב המקרים בעלי הדין לא נחקרים, ולעיתים כלל לא מתקיים דיון פרונטאלי, אלא השופט נותן החלטה בכתב על סמך החומר הנמצא בפניו. החלטת השופט היא "החלטת ביניים" המבוססת על "ראיות לכאורה" ולא על ראיות מוצקות אשר יתקבלו רק לאחר ניהול ההליך המשפטי, חקירות הצדדים, חקירות עדים, ושאר ההוכחות אשר יוצגו בהמשך בפני בית המשפט.

לכן ישנה חשיבות רבה לכתב התביעה ולכתב ההגנה, שכן על בסיסם יקבע השופט את גובה המזונות הזמניים.

בפסק הדין הסופי ייקבעו מזונות קבועים, אשר יכולים להיות שונים מהמזונות הזמניים, להקטינם או להגדילם, אולם בד"כ גם אם המזונות הקבועים יהיו נמוכים יותר מהמזונות הקבועים, לא יאלצו הילדים להחזיר הפרשים לאב עבור סכומים שכבר שולמו ו"נאכלו".

משרד עורכי הדין דיבון ושות' מתמחים במזונות זמניים ומציעים פגישת יעוץ ללא התחייבות
לתיאום פגישה התקשרו 03-6361775

2017-04-18T08:40:44+00:00