Admin

/Admin

About Admin

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far Admin has created 53 blog entries.

תביעת מזונות אשה

תביעת מזונות אשה נדונה לפי הדין האישי החל על הצדדים (בניגוד לדין הטרטריאלי - האזרחי). משמעות הדין האישי היא - שהדין נקבע לפי העדה הספציפית של בעל הדין, ולמעשה הדין משתנה מאדם לאדם, עפ"י השתייכותו הדתית. הדין בתביעת "מזונות אשה" של אשה יהודיה שנשאה בנישואים דתיים לא יהיה כדין אשה לא יהודיה ולא כדין

2017-04-18T08:37:59+00:00

הפחתת מזונות והגדלת מזונות

בניגוד לנושאים אחרים, בהם פסק דין שניתן הינו סופי, ולא ניתן "לפתוח מחדש" ענין שכבר ניתן בו פסק דין, הרי שבענייני מזונות פסק הדין הוא לעולם אינו "סופי", באופן זה שניתן לבקש שינויו. כל זאת מתוך הבנה שפסק דין ל מזונות הינו פסק דין שיכול לחול במשך שנים רבות (עד הגיע הילדים לגיל 18),

2017-04-18T08:34:05+00:00

טענת "פרעתי" בתיקי הוצל"פ לגביית מזונות

במקרה בו חיוב מזונות שנקבע במסגרת החלטה או פסק דין של בית המשפט או בית הדין הרבני אינו משולם, רשאית הזוכה לעשות גביית מזונות דרך הוצאה לפועל. אלא, שבמקרים רבים נפתח תיק הוצל"פ מבלי שקיים חוב כלשהו ו/או תוך "ניפוח" החוב המקורי לסכומים גבוהים בהרבה. במצב כזה פתוחה בפני החייב הדרך להגיש בקשה בטענת

2017-04-18T08:31:55+00:00

אי כיבוד הסדרי שהות , כל מה שצריך לדעת על הסדרי שהות

האם אינה מוסרת את הילדים להסדרי שהות, האב אינו מגיע לקחת את הילדים להסדרי שהות , מה עושים? לאחר גירושין או פירוד ממשיך האב להיות בקשר עם ילדיו לפי הסדרי שהות שנקבעו בינו ובין גרושתו. במשפחות רבות ישנה הבנה בין ההורים והסדרי השהות מתקיימים באופן מסודר ומוסכם ללא כל בעיה. אולם במשפחות רבות אחרות

2018-06-21T13:51:53+00:00

מסוגלות הורית

בגירושין לעיתים כאשר ישנה מחלוקת משמעותית בנושא משמורת והסדרי שהות, וכאשר לצד אחד יש טענות משמעותיות לגבי משנהו, יפנה השופט את שני ההורים לבדיקת מסוגלות הורית. בדיקת מסוגלות הורית הינה בדיקה מקיפה הנערכת ע"י מכונים או פסיכולוגים מומחים וכוללת מבחני אישיות, בדיקות פסיכולוגיות, שיחות עם ההורים, בדיקות אינטראקציה עם הילדים ועוד. בדיקות מסוגלות הורית

2018-06-21T13:35:10+00:00

גירושין , רכוש וכספים בגירושין , נושה פיקטיבי , הלוואות הורים , פשיטת רגל , עצמאי שנהיה שכיר.

במלחמות גירושין אין גבולות לרעיונות של המתגרשים כיצד לפגוע בשני, כיצד להעלים ממנו עוד שקל אחד, כיצד להפחית את סכום המזונות, וכיצד להעלים רכוש וכספים. להלן פירוט חלק מה"טריקים" השונים לצורך הברחת רכוש וכספים מהצד השני וכיצד להגיע למזונות נמוכים. נושה פיקטיבי – אנחנו מייצגים אשה שגרה בדירה המשותפת עם שלושת ילדיה. הבעל עזב

2017-04-09T15:16:53+00:00

טקס גירושין , מה צריך להכין לגירושין ברבנות ?

בני זוג המעוניינים להיפרד באופן רשמי – צריכים לבצע טקס גירושין . טקס הגירושין הינו - טקס דתי בו נותן הבעל גט לאשתו. לאחר מתן הגט הנישואין מסתיימים באופן רשמי – על כל ההשלכות הכרוכות בכך. (לדוגמא: לאחר הגט יוכל כל אחד מהצדדים להינשא בשנית וכן הלאה). מה הוא ההליך אותו צריך לעבור כאשר

2018-11-27T14:14:31+00:00

שאלונים וצו לגילוי מסמכים

שאלונים בהליך אזרחי רגיל, מקובלת הפרוצדורה של הצגת שאלונים. כל צד מעביר שאלון לצד השני ובו שאלות הרלוונטיות לעניין הנדון. הצד שקיבל את השאלון מחוייב לענות עליו בתצהיר. הרעיון שעומד מאחורי עניין זה הינו פישוט ההליכים, לקצר את הצורך בהבאת ראיות, ולהעמיד את המתדיינים בעמדה התחלתית שווה גם בבית המשפט לענייני משפחה ישנה סמכות

2017-04-09T15:11:47+00:00

סרבנות גט מצד האשה בהליך הגירושין

תופעת סרבנות הגט של בעל נדונה והוכרעה על ידי בית המשפט למשפחה, באופן שהוכרה כעילת תביעה נזיקית הנופלת בגדרי עוולת הרשלנות ועוולת הפרת חובה חקוקה. ההכרעה והקביעה האם סרבנות הגט עולה לכדי עוולה נזיקית תיעשה על פי נסיבות כל מקרה ומקרה. האם גם אישה סרבנית גט תחוייב בפיצוי נזיקי לבעלה? בפס"ד מיום 21.1.10 תמ"ש

2018-11-27T14:18:57+00:00

נישואין וגירושין – גם לאחר המוות

לבית הדין הרבני ישנה סמכות ייחודית לדון בענייני נישואין וגירושין. המשמעות של "סמכות ייחודית" הינה, בין השאר, כי רק לבית הדין הרבני נתונה הסמכות לדון ולהחליט באשר לתוקף נישואין וגירושין. בין היתר, בית הדין הרבני הוא אשר יקבע חיוב למתן גט, הוא אשר יסדר את מתן הגט, הוא אשר יקבע עבור בני זוג שנישאו

2019-03-10T10:39:55+00:00