הוצאה לפועל 

במקרה בו חיוב מזונות שנקבע במסגרת החלטה או פסק דין של בית המשפט או בית הדין הרבני אינו משולם,
רשאית הזוכה לעשות גביית מזונות דרך הוצאה לפועל.

לחייב פתוחה הדרך להגיש בקשה בטענת "פרעתי" בטענה שאין חוב או שהחוב "מנופח" ובאם יעשה כן ייקבע דיון בבקשתו בפני ראש ההוצאה לפועל. על החייב מוטל הנטל להוכיח את טענותיו, ובאם לא ירים נטל זה תדחה בקשתו.

בבקשתו על החייב לפרט את הטעמים והנימוקים מדוע לטענתו הוא אינו חב את הסכומים הנטענים כולם או חלקם,
וכן לצרף תצהיר ואסמכתאות התומכים בטיעוניו.

לכל תחומי ההתמחות