צוואה

בית/צוואה

הוראת צוואה המזכה אדם אחר לבחור למי להוריש

על פי חוק הירושה , (סעיף 28) הצוואה הינה מעשה אישי ונעשית ע"י המצווה עצמו. כתוצאה מכך, הוראת צוואה התלויה באדם אחר (שאינו המצווה) – בטלה. היינו; המוריש בעצמו צריך לקבוע בצוואתו מי יהיו הזוכים בעזבונו, ומה החלק היחסי בו יזכה כל אחד מהם ואינו יכול להטיל על אדם אחר לקבוע זאת. לכלל זה

2017-04-18T09:28:53+03:00

שימוש בעיקרון "העפרון הכחול" בדיני צוואה

לא בכל מקרה בו יתברר כי נתגלו פגמים ב צוואה יורה ביהמ"ש בהכרח על ביטולה. כידוע, הכלל המנחה הוא כי: "מצווה לקיים דברי המת". על כן, ככלל בית המשפט יטה לכבד את רצונו של המנוח ויימנע מביטול/שינוי של צוואתו. ואולם, במקרים מסוימים מתגלים פגמים בצוואה אשר עלולים להביא לתוצאה הקשה של ביטול הצוואה (כגון במקרה

2017-04-18T09:26:54+03:00

סוגים ואפשרויות של צוואה

ישנם מספר סוגים של צוואות המפורטים בחוק הירושה. צוואה בכתב יד- בניגוד לדעה הרווחת, ניתן לערוך צוואה מחייבת שתהיה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה. סוג זה של צוואה הוסדר במסגרת סעיף 19 לחוק הירושה :" צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תשא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו. " שלושת המרכיבים: צוואה כתובה

2017-04-18T09:26:06+03:00

ביטול צוואה עקב טעות

סעיף 30 (ב) לחוק הירושה קובע כדלקמן: "הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות- אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי אפשר לעשות כן-בטלה הוראת הצוואה" היינו, ישנה אפשרות לבטל צוואה או לשנותה במידה וברור שהמצווה ערך אותה מתוך טעות. גם הוראת

2017-04-18T09:25:02+03:00

ביטול סעיפי צוואה

ישנן מספר דרכים לתקוף צוואה , ואחת מהם הינה על פי סעיף 30 (א) לחוק הירושה הקובע כי "הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". קיימת חזקה של השפעה בלתי הוגנת כאשר קיימת תלות של המצווה בזולתו שהיא מקיפה ויסודית עד כדי כך שנשלל רצונו החופשי והבלתי

2017-04-18T09:24:04+03:00