ידועים בציבור

 בעולם המשפט הישראלי "ידועים בציבור" הוא כינוי כולל לבני זוג המקיימים יחדיו מסגרת משפחתית אף שאינם נשואים מבחינה משפטית.
בין הידועים בציבור נוצרת מערכת יחסים הכוללת רכיבים סוציאליים, ונושאת זכויות וחובות שונים.
אולם, יצירת קשר זה הנעשית בידי בני הזוג, ללא טקס וגושפנקא של המדינה אינה הופכת את הקשר לסטאטוס.
גבר ואישה שנישאו כדין, אפילו אם נישואיהם נמשכים שעה אחת – החוק נותן ליחסים ביניהם גושפנקא של נשואים. לרבות זכויות בין בני הזוג. ואף התרת הנישואין ביניהם טעונה גירושין באמצעות רשות שיפוטית.
לעומת זאת ידועים בציבור החיים בצוותא שנים רבות ונולדו להם ילדים משותפים, אינם מקיימים בכך את הסטאטוס של נשואים, וכל אחד מהם רשאי להפסיק את הקשר בכל עת, באופן חד צדדי, ללא אקט משפטי.
אין הגדרה ברורה וממצה לידועים בציבור. דובר בעבר על חיי משפחה וניהול משק בית משותף אולם הגדרות אלו צומצמו וגם בני זוג שאינם גרים ביחד יכולים להחשב כידועים בציבור.

מהו מעמדם של ידועים בציבור?

אין קביעה גורפת הקובעת כי מעמדם שווה למעמד בני זוג נשואים, אולם סעיפים רבים בחוק משווים מעמדם של ידועים בציבור למעמד זוגות נשואים. כך לדוגמא בחוק הירושה, בחוק למניעת אלימות במשפחה, ועוד. כמו כן נפסק כי ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מבן זוגה מכוח היחסים החוזיים שביניהם ועקרון תום הלב, וכמו כן הלכת השיתוף בנכסים הוחלה בעקרון גם על ידועים בציבור.

כיום ישנה מגמה להרחיב ולהחיל את זכויות הידועים בציבור גם על זוגות בני אותו מין.

לכל תחומי ההתמחות